Az eladó által fizetendő költségek

Energetikai tanúsítvány

A jogszabályban meghatározott kevés kivételektől eltekintve minden ingatlan értékesítése előtt kell energetikai tanúsítványt készíttetni, amelynek számát és a készítőjének nevét az ügyvédnek az adásvételi szerződésbe bele kell írnia.

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.§, 2.§ és 3.§ szakasza

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben − a (2) bekezdés szerinti kivételekkel − épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
d) hitéleti célra használt épületre;
e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
f) műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) bérbeadása;
c) 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.

Ügyvédi munkadíj

A kialakult szokás szerint a vevő választja az ügyvédet és ő is fizeti, de ettől a felek közös akarattal eltérhetnek. Nincs akadálya azonban annak, hogy az eladó maga is megbízzon egy ügyvédet, hogy a vevő ügyvédje által elkészített szerződést és kapcsolódó okiratokat az eladó érdekeinek szempontjából véleményezze. Az eladó által megbízott ügyvédet az eladó fizeti.

Ingatlanközvetítő, értékbecslő, stb.

Ezekről a költségekről általánosságban elmondható, hogy az fizeti, aki megbízza az illető személyeket. Ha ilyen szolgáltatást nem vesz igénybe, akkor ezekkel a költségekkel nem kell számolnia.